El concurs de persona física i la llei de segona oportunitat

Milers d’autònoms i de famílies s’han vist abocats a la ruïna com a conseqüència de la crisis econòmica que ha afectat al país els darrers anys.

 

Això ha provocat un canvi legislatiu que ha culminat amb la Llei de Segona Oportunitat que possibilita que el deutor de bona fe pugui refer la seva vida, arribant a poder beneficiar-se de una exoneració del deute.

 

La novetat de la llei és que també pot beneficiar a la persona física no empresària (art. 178 bis. 1 de la Llei Concursal).

El mecanisme de segona oportunitat actua quan el deutor, persona física o jurídica, ha vist liquidat tot el seu patrimoni ja que, si es segueixen els requisits establerts, després de intentar un acord extrajudicial de pagaments amb els creditors podem arribar a demanar al jutge que tramiti el concurs l’exoneració del passiu insatisfet.

Això ens permetrà refer la nostra vida civil sense estar sotmesos a embargaments indefinits.