Francesc Fernández Corominas

Estudis

  • Graduat en Criminologia i Política Criminal en l’any 1998 per la Universitat de Barcelona.
  • Llicenciat en Dret l’any 1999 per la Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Màster-Postgrau en Pràctica Professional de l’Advocacia per la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 2000.
  • Titulat en Mediació Civil i Familiar pel Consell d’I · llustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.

Més informació professional

  • Col·legiat 2113 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell.
  • Lletrat habilitat per a la intervenció en la jurisdicció de menors.
  • Tutor d’alumnes de 4t d’dret de pràctiques externes de la Universitat Autònoma de Barcelona des de l’any 2005.
  • Membre de la Comissió de Relacions amb l’Administració de Justícia de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell

Demana Cita