Especialitats

Estrangeria

Advocats experts en estrangeria a Barcelona, Sabadell, Cerdanyola i Castellar de Vallès
Sol·licitar la nacionalitat és un tràmit molt complex que es realitza a través de l’administració un seguit de paperassa que en moltes ocasions resulta difícil d’aconseguir. També té la peculiaritat que compten amb data de caducitat, el que complica el poder presentar-la. Per aquest motiu és important l’assessorament d’un advocat expert en estrangeria que coneixerà les lleis d’aplicació i pot facilitar la concessió d’aquesta nacionalitat.
A PALLARES & FERNANDEZ -ABOGADOS- comptem amb advocat expert en estrangeria per a Barcelona, ​​Sabadell i tot el Vallès Occidental
Els papers necessaris per sol·licitar la nacionalitat espanyola tan sols són 5. Però la veritat és que aconseguir-los pot ser tot un repte:
1. Partida literal de naixement. Aquest document es demana al registre civil de la localitat en la qual ha nascut el sol·licitant de nacionalitat. En general es demana que estigui legalitzada pel Ministeri d’Exterior de país d’origen.
2. Certificat d’antecedents penals. Per a la nacionalitat espanyola, cal presentar aquest document. Ha d’estar legalitzat formalment a través de la Postil·la de l’Haia.
3. Certificat d’empadronament. Per aconseguir-ho el sol·licitant de nacionalitat ha d’anar a l’ajuntament de la seva localitat i sol·licitar-ho. Triguen al voltant de 20 dies en la seva expedició.
4. Certificat de residència legal a Espanya. És necessari per acreditar el temps de residència legal i continuada al país.
5. Acreditar els mitjans de vida amb què compta. S’ha d’acreditar documentalment els mitjans econòmics amb què compta el sol·licitant de nacionalitat per viure a Espanya.
Els tràmits per poder aconseguir la nacionalitat espanyola estan plens de burocràcia i paperassa de vegades difícil de comprendre. Per aquest motiu és important estar ben assessorat per dur a terme totes les gestions de manera eficient i sense incomplir cap termini ni llei. I per això el millor és contractar un advocat expert en estrangeria que conegui les diferències i discrepàncies que puguin existir i així facilitar tot el procés.
En PALLARES & FERNANDEZ -ABOGADOS- comptem amb advocat expert en estrangeria per a Barcelona, ​​Sabadell i tot el Vallès Occidental. Entre els serveis que podem oferir en aquesta àrea de Dret:
• Assistència a dependències de la Comissaria i Jutjat.
• Nacionalitats.
• Tramitació de permisos de treball i residència: Sol·licitud, Tràmit, Renovació i Modificació.
• Recursos.
• Reagrupació familiar.
• Expedients de Nacionalitat Espanyola.
• Modificacions de Permisos.
• Permisos Excepcionals (Arrelament).
• Exempció de Visat.
• Procediments d’Asil i Refugi.
• Pròrrogues d’Estada.
• Autoritzacions de tornada.
• Expedients de matrimoni davant del Registre Civil.
• Sol·licitud i tràmit d’expedients de reagrupació familiar.
• Empadronaments i altres inscripcions (parelles de fet).
• Targetes d’Estudiants.

Demana Cita