Especialitats

Dret Bancari

Advocats experts en dret bancari a Barcelona, Sabadell, Cerdanyola i Castellar de Vallès
El dret bancari fa referència a aquella àrea de el dret formada pel conjunt de normes relatives a l’funcionament i bona pràctica de les entitats financeres amb els seus clients.
És a dir, és la norma que regula i dictamina com han de procedir els bancs, a l’hora de comercialitzar un producte o oferir un servei bancari, a un client, ja sigui consumidor o professional.
En cas que hi hagi una infracció d’aquest conjunt de normes relatives a la transparència bancària i a el bon funcionament de sistema financer, això ha de ser objecte d’anàlisi per possible responsabilitat de les entitats financeres.
Això ha passat ja amb les anomenades participacions preferents, préstec amb opció multidivisa, accions de Banco Popular, bons, productes estructurats, etc.
El context econòmic en què ens trobem unit a un cúmul de males pràctiques bancàries provocar que les entitats financeres comercialitzessin productes complexos a petits inversors, tot i saber els nuls coneixements financers d’aquests clients trencant així els principis de transparència, seguretat i confiança que han de regir en aquest tipus de relacions contractuals.
La legislació actual, davant l’existència d’aquests vicis de consentiment o davant la falta de transparència contractual, permet en moltes ocasions obtenir la nul·litat d’aquestes clàusules i la devolució de totes les quantitats abonades pel consumidor en base a aquests productes financers.
Davant d’aquesta situació, l’advocat especialista en Dret Bancari de PALLARES & FERNANDEZ -ABOGADOS-, realitzarà l’estudi previ per a poder determinar la viabilitat de l’assumpte en qüestió i poder oferir posteriorment una major protecció jurídica, tant a nivell precontractual, extrajudicial i judicial.
El departament de Dret Bancari de PALLARES & FERNANDEZ -ABOGADOS-, cobreix les següents matèries:
• Participacions preferents.
• Clàusules sòl contingudes en les hipoteques.
• Reclamacions de despeses de constitució de préstecs hipotecaris
• SWAPS, CLIP i tipus d’interès.
• Préstecs hipotecaris referenciats a IRPH
• Execucions hipotecàries.
• Dacions en pagament.
• Negociació de deute.

Demana Cita