Especialitats

Dret civil

Pallarès & Fernández Advocats presta assessorament en totes les matèries pròpies de l’Dret Privat, que constitueix una de les branques més importants de l’ordenament jurídic espanyol.
En aquest àmbit s’aborden la pràctica totalitat de les relacions jurídic-privades que componen el dia a dia de les persones a través d’actes, contractes i negocis que, de vegades sense saber-ho, vam celebrar gairebé minut a minut i que tenen una transcendència jurídica.
La funció preventiva de l’advocat és vital i necessària, ja que amb anterioritat a la signatura de qualsevol contracte, els advocats de PALLARES & FERNANDEZ -advocats seran els que millor puguin anticipar problemes futurs i facilitar-li la millor solució i blindatge dels seus interessos.
Comptar amb un bon advocat civil resulta de vital importància, ja que aquest és l’eix vertebrador de les relacions jurídiques entre particulars, entre empreses i entre empreses i particulars, resultant al seu torn subsidiari o complementari a la resta d’ordres jurisdiccionals, ja sigui en matèria penal, contenciós, i altres.
Els advocats de PALLARES & FERNANDEZ -advocats es posaran a la seva disposició per a assumptes com poden ser la redacció de contractes civils, arrendaments (lloguers), l’obtenció de certificats, impagaments de rendes, incompliments de contractes, herències, donacions, successions, adopcions i qualsevol altre cas que requereixi de l’assistència d’un advocat civil Barcelona, ​​Sabadell o en qualsevol altra part de país.
En matèria de “pactes” o “acords privats” sempre i per assegurar la seva tranquil·litat i posar fora de perill els seus interessos, la nostra recomanació és que quedi per escrit i signat, fent-ho per mitjà de la formalització d’un contracte.
En PALLARES & FERNANDEZ -advocats, podrà comptar amb l’advocat civil que l’ajudi i assessori tant en la redacció del seu contracte com en la revisió d’aquells que li ofereixin per signar, representant-sempre en els “previs” o davant els incompliments de contracte , i arribat el cas el seu advocat civil a Barcelona, ​​Sabadell o en qualsevol altra part de país defensarà el seu cas davant els tribunals de justícia.
Els nostres advocats civilistes l’assessoraran en qualsevol matèria relacionada amb el Dret Civil com són les següents:

 • Obligacions i contractes
 • Arrendaments
 • Tuteles, incapacitacions
 • Herències i Testaments
 • Danys i Perjudicis
 • Protecció de l’honor, la intimitat i imatge
 • Declaració de domini
 • Reclamacions de quantitat
 • Responsabilitat civil contractual i extracontractual
 • Comunitats de propietaris
 • Dret de Consum
  Quan no sigui possible resoldre els conflictes que s’originin en l’àmbit de el Dret Civil de forma extrajudicial, els nostres advocats experts en dret civil a Barcelona o Sabadell defensaran els seus interessos davant els tribunals en tota classe de procediments civils
 • Defensa en procediments ordinaris
 • Defensa a judicis verbals
 • Defensa en processos monitoris
 • Defensa en procediments canviaris

Demana Cita