Especialitats

Defensa Penal

L’aforisme que millor descriu els efectes de el dret a la defensa és el que afirma que “ningú pot ser condemnat sense ser escoltat i vençut en judici”, que porta implícita la necessitat que tot acusat sigui informat dels fets que se li atribueixen i que pugui desplegar davant seu les proves i al·legacions defensives oportunes.
En un procediment penal les conseqüències poden ser molt serioses, i poden afectar la seva llibertat i el seu patrimoni. És per això que des d’un primer moment és essencial, conèixer la importància del seu cas i les conseqüències a les que vostè s’exposa en cas de ser condemnat. L’èxit en aquesta fase depèn en gran mesura, de comptar amb l’assistència professional d’un advocat expert en defensa penal.
El grau d’especialització de l’advocat, el determinen els seus estudis i coneixements i l’experiència d’haver portat endavant centenars de causes penals, que li hagin permès posar en pràctica un gran nombre d’estratègies, dirigides a aconseguir l’absolució del seu client.
PALLARES & FERNANDEZ -ABOGADOS- estudiarà el seu cas en profunditat, i en base a això, li proposarà una estratègia de defensa. L’estratègia de defensa que es posarà en pràctica no és sempre la mateixa, podent variar d’un cas a un altre, d’acord a les seves característiques i circumstàncies.
PALLARES & FERNANDEZ -ABOGADOS- s’establirà una primera estratègia, que pot variar en funció de com es desenvolupi el procediment. En aquest aspecte és determinant no només l’anàlisi inicial, sinó el seguiment permanent de l’procediment, que ens permetrà advertir si cal modificar el seu pla d’acció.Per tot això, el resultat final dependrà d’actuar ràpidament i de comptar amb un despatx amb experiència en Defensa Penal com PALLARES & FERNANDEZ -ABOGADOS- que determini per exemple si la seva defensa es basarà en demostrar la seva innocència, justificar els seus actes, demostrar l’existència d’una causa d’exempció de la seva responsabilitat penal o detectar i assenyalar una irregularitat processal.
PALLARES & FERNANDEZ -ABOGADOS- compta amb experts penalistes i diplomats en criminologia per tal de donar solució a les controvèrsies penals en què ens podem veure immersos.
Hem de ressaltar que comptem amb professionals habilitats per intervenir en la jurisdicció de menors.

 • Assistència a l’detingut en dependències policials i judicials.
 • Tramitació de procediments penals de tot tipus i preparació de recursos d’apel·lació i cassació.
 • Tramitació de judici de faltes.
 • Intervenció en jurisdicció de menors.
 • Delictes contra les persones: homicidi, lesions.
 • Delictes contra la llibertat: amenaces, coaccions.
 • Delictes contra la llibertat sexual: agressió sexual, assetjament.
 • Delictes contra l’honor: calúmnia, injúria.
 • Delictes contra els drets i deures familiars: sostracció de menors, abandó de família, impagament de pensions.
 • Delictes contra el patrimoni: furts, robatoris, extorsió, defraudació, estafa, apropiació indeguda.
 • Delictes contra la propietat industrial i intel·lectual.
 • Delictes societaris.
 • Delictes contra el dret dels treballadors.
 • Delictes contra la seguretat de l’trànsit: alcoholèmies, negativa a sotmetre a les proves d’alcoholèmia.
 • Delictes contra l’administració pública: prevaricació, suborn, tràfic d’influències, malversació, fraus.

Demana Cita