Especialitats

Assessorament comptable-fiscal

Advocats experts en Assessorament Comptable-Fiscal a Barcelona, Sabadell, Cerdanyola i Castellar de Vallès
Davant l’enorme demanda dels nostres clients, PALLARES & FERNANDEZ -ABOGADOS- va prendre la decisió estratègica d’oferir un servei d’assessorament als autònoms i petites i mitjanes empreses en tres àmbits essencials: FISCAL-COMPTABLE-LABORAL.
En l’àmbit FISCAL-COMPTABLE, el despatx jurídic, PALLARES & FERNANDEZ -ABOGADOS- disposa d’un equip de professionals que li permetrà complir amb les obligacions fiscals, comptables i mercantils, i li podrà orientar en la planificació fiscal i econòmic-financera de la seva empresa o negoci.
PALLARES & FERNANDEZ -ABOGADOS- l’assessorarà fiscalment, planificant i supervisant de manera individual la correcta aplicació i compliment de les obligacions legals, així com, si ho desitja, també podrà assumir la seva representació davant els organismes oficials.
PALLARES & FERNANDEZ -ABOGADOS- també li pot oferir un servei de comptabilitat integral adaptat a les seves necessitats, que li permetrà confeccionar i presentar els llibres oficials i els llibres-registre obligatoris, aportant valor i informació per a la presa de decisions del seu negoci.

Serveis per a autònoms:

 • Declaracions fiscals trimestrals i anuals (IVA, retencions, 347, 349, etc.)
 • Autònoms Estimació Directa i Objectiva (Mòduls)
 • Impost sobre la Renda
 • Seguiment fiscal mitjançant reunions periòdiques
 • Gestió Procediments tributaris (Requeriments, Recursos, etc.)
 • Acompanyament en procediments tributaris d’Inspecció
 • Programari de comptabilitat i gestió de fàcil accés per a autònoms connectat amb l’assessor.

Serveis per a empreses:

 • Declaracions fiscals trimestrals i anuals (IVA, retencions, 347, 349, etc.)
 • Sistema de devolució mensual REDEME (SII)
 • Fiscalitat comerç internacional. (349, Intrastat, etc.)
 • Entitats sense ànim de lucre (associacions, fundacions)
 • Cooperatives i societats laborals
 • Impost sobre societats
 • Seguiment fiscal mitjançant reunions periòdiques
 • Control de notificacions electròniques de forma telemàtica
 • Procediments tributaris de gestió: (Requeriments, Recursos, etc.)
 • Procediments tributaris d’Inspecció
 • Operacions vinculades, preus de transferència
 • Reclamació econòmica-administrativa i contenciosa administrativa.
 • Gestions per a la recuperació de l’IVA
 • Comptabilitat Integral. Outsourcing de comptabilitat
 • Comptabilitat analítica
 • Revisió de Comptabilitat
 • Seguiment comptable mitjançant reunions periòdiques.
 • Balanços a entitats financeres
 • Tancaments d’exercici
 • Informes comptables i de gestió
 • Llibres oficials mercantils i Llibres Auxiliars
 • comptes Anuals
 • Programari de comptabilitat i gestió de fàcil accés per a empreses connectades amb l’assessor.
 • Programari de comptabilitat amb accés simultani client-assessor

Consultoria Econòmica – Financera

L’anàlisi econòmica-financer està present en qualsevol decisió important que ha de prendre una empresa. Per això, des PALLARES & FERNANDEZ -ABOGADOS- ajudem a l’empresari o autònom a conèixer i analitzar els seus propis balanços i comptes d’explotació, per donar sentit a les decisions operatives. Els estudis de viabilitat i anàlisi d’inversions també són imprescindibles en qualsevol decisió d’inici d’activitat econòmica, de canvis organitzatius, de processos de diversificació, externalització de serveis, expansió internacional, reducció d’unitats operatives, etc.
Dins d’aquests serveis podem oferir:

 • Pla de Viabilitat de l’Empresa
 • Plans financers
 • Plans de negoci
 • Reducció de costos
 • Anàlisi de costos-benefici i límits de rendibilitat
 • Valoracions de negocis i empreses. peritatge econòmic
 • Implantació de sistemes de control de Gestió

En l’àmbit de ASSESSORAMENT LABORAL A L’EMPRESA, el despatx jurídic, PALLARES & FERNANDEZ -ABOGADOS- disposa d’un equip de professionals que no només li permetrà complir amb les obligacions laborals sinó que en tot moment estarà assessorat pel que fa a les possibles incidències de tipus laboral que puguin sorgir en el desenvolupament del seu negoci.
Els nostres professionals d’aquest àrea, poden efectuar gestions en aquest ámbio amb la màxima eficiència i agilitat, i poden assessorar, presencial o telefònicament, sobre els següents aspectes de l’àmbit laboral.

 • Gestió administrativa de l’àrea laboral de les empreses i dels autònoms
 • Nòmines, assegurances socials, contractes, afiliació, IRPF, pròrrogues, liquidacions …
 • Sistema RED, Contrat @, Certific @, Delt @, Conta
 • Tramitació comunicats d’incapacitat temporal
 • Assegurances de l’Conveni Col·lectiu
 • Assessorament laboral
 • Càlcul de costos.
 • Espècimens de contractació, bonificacions i subvencions públiques i privades
 • Règim disciplinari i sancions
 • Permisos de treball per a estrangers
 • Estudis de jubilació i incapacitat laboral
 • Altes d’empreses i autònoms, obertures de centre de treball
 • Auditoria laboral de l’empresa
 • Memòries d’activitat i capitalització de la prestació de l’atur
 • Servei web i aplicació APP (Android, IOS) per a l’enviament de les nòmines als treballadors amb accés personal amb contrasenya

Demana Cita